ΚΕΠ

ΚΕΠ

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Διαβούλευση εμπλεκόμενων φορέων

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου η πρώτη συνάντηση εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από τον υγειονομικό χώρο, για τη συγκρότηση ενός «Ελληνικού Οικοσυστήματος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας», ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας το α’ εξάμηνο του 2014 και της διοργάνωσης του Forum Ηλεκτρονικής Υγείας τον Μάιο του 2014 στην Αθήνα.
Η ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς.
Η ηλεκτρονική υγεία, δηλαδή οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές ΤΠΕ και η ψηφιακή διακυβέρνηση μέσω υπηρεσιών όπως η τηλεϊατρική, η τηλεφροντίδα, η τηλεσυμβουλευτική, η διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η διαδικτυακή μεταφορά δεδομένων του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών δημιουργούν νέες προοπτικές για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα της ιατρικής φροντίδας. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων μοντέλων περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, για την αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων παθήσεων και τη διασφάλιση συνέχειας στη φροντίδα, για την αξιολόγηση και αξιοποίηση ηλεκτρονικά ενοποιημένων δεδομένων, με στόχο τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υγειονομικών συστημάτων προς όφελος των ασθενών.
Τα Οικοσυστήματα Ηλεκτρονικής Υγείας μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για τη βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας και συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία δικτύων ανταλλαγής αξιόπιστων πληροφοριών και αμοιβαία επωφελών εμπειριών και «καλών πρακτικών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου