ΚΕΠ

ΚΕΠ

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Διαβούλευση εμπλεκόμενων φορέων

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου η πρώτη συνάντηση εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από τον υγειονομικό χώρο, για τη συγκρότηση ενός «Ελληνικού Οικοσυστήματος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας», ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας το α’ εξάμηνο του 2014 και της διοργάνωσης του Forum Ηλεκτρονικής Υγείας τον Μάιο του 2014 στην Αθήνα.
Η ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς.
Η ηλεκτρονική υγεία, δηλαδή οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές ΤΠΕ και η ψηφιακή διακυβέρνηση μέσω υπηρεσιών όπως η τηλεϊατρική, η τηλεφροντίδα, η τηλεσυμβουλευτική, η διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η διαδικτυακή μεταφορά δεδομένων του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών δημιουργούν νέες προοπτικές για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα της ιατρικής φροντίδας. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων μοντέλων περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, για την αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων παθήσεων και τη διασφάλιση συνέχειας στη φροντίδα, για την αξιολόγηση και αξιοποίηση ηλεκτρονικά ενοποιημένων δεδομένων, με στόχο τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υγειονομικών συστημάτων προς όφελος των ασθενών.
Τα Οικοσυστήματα Ηλεκτρονικής Υγείας μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για τη βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας και συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία δικτύων ανταλλαγής αξιόπιστων πληροφοριών και αμοιβαία επωφελών εμπειριών και «καλών πρακτικών».

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Εύη Χριστοφιλοπούλου: Στόχος ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

Η κ. Χριστοφιλοπούλου (φωτογραφία αρχείου) τόνισε ότι βασική προτεραιότητα είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση.
Τους στρατηγικούς στόχους για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης παρουσίασε σήμερα η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύη Χριστοφιλοπούλου στους γενικούς γραμματείς όλων των υπουργείων.
Σύμφωνα με την ίδια οι στρατηγικές επιλογές του υπουργείου είναι:
- Εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, με αξιολόγηση και εξορθολογισμό των δομών του δημοσίου τομέα.
- Απλούστευση διαδικασιών και μείωση διοικητικών βαρών.
- Διαχείριση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.
- Δημιουργία ισχυρού κυβερνητικού μηχανισμού για την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων.
- Συνέχιση και λειτουργική ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
- Προώθηση διοικητικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως τα δημοσιονομικά- φορολογικά, τη Δικαιοσύνη και τη δημόσια υγεία.
- Περαιτέρω ανάπτυξη μηχανισμών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Επίσης  η κ. Χριστοφιλοπούλου επισήμανε ότι αποτελεί υψηλή προτεραιότητα η ψηφιακή επιμόρφωση όλων των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να τις αξιοποιήσουν επαρκέστερα και αποτελεσματικότερα.
Θέμα της σημερινής συνάντησης ήταν η καλύτερη οργάνωση και συνεργασία στους τομείς της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο προετοιμασίας του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014- 2020 και την εξειδίκευσή του σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές δράσεις και επιλέξιμες δαπάνες.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου τόνισε ότι βασική προτεραιότητα είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση και τον συντονισμό ενιαίας διοικητικής δράσης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
«Πρέπει να σπάσουμε τα στεγανά των υπουργείων και να βελτιώσουμε την εσωτερική επικοινωνία όλων των υπηρεσιών και των μητρώων της διοίκησης. Στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη», δήλωσε χαρακτηριστικά η υφυπουργός.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αθήνα
Η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερο συμφέρον από την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), όπως δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Χριστοδουλάκης.
 
 
Μιλώντας στην ημερίδα «Υλοποίηση της e-Πολιτείας - Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην πράξη», που διοργάνωσε η Microsoft Ελλάς, ο κ. Χριστοδουλάκης, δίνοντας το στίγμα των ευεργετικών συνεπειών που θα έχει η εφαρμογή της τόσο για τους πολίτες όσο και για την κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της συνεπάγεται μια μορφή «ελέγχου και διαφάνειας» των ενεργειών της πολιτείας.
«Κάθε πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα μπορεί, εισερχόμενος στον εκάστοτε δικτυακό τόπο μιας δημόσιας διοίκησης, να βλέπει ιδίοις όμμασι την πρόοδο ή την υστέρηση συγκεκριμένων εγγράφων που τον αφορούν». Ο κ. Χριστοδουλάκης έκανε λόγο για την υστέρηση που παρατηρείται στη χώρα μας, συγκριτικά με άλλες, στον τομέα της ζήτησης υπηρεσιών πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ αυτών και στη σχέση πολίτη-κράτους. Επισήμανε ότι η στρατηγική των πολιτικών που θα εφαρμοστούν ή εφαρμόζονται στοχεύει στην εξάπλωση της συγκεκριμένης ζήτησης. Ο υπουργός χαρακτήρισε πρόσφορο το έδαφος στην Ελλάδα για την ευόδωση τέτοιων στρατηγικών, δεδομένου ότι οι Έλληνες δαπανούν κατά κεφαλήν μεγαλύτερα ποσά από τους Ευρωπαίους πολίτες για προϊόντα πληροφορικής. Ανασταλτικό παράγοντα πάντως για τη γρήγορη εξάπλωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα αποτελεί η αργή διασύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το Διαδίκτυο. Την απάντηση στο εν λόγω πρόβλημα το υπουργείο Ανάπτυξης φιλοδοξεί να δώσει με το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε». Στις προσπάθειες που κάνει το υπουργείο για τη διάχυση της πληροφορικής και την ανάδειξή της ως παράγοντα ευεργετικού στην οικονομική ζωή της χώρας μας εντάσσεται και η συμφωνία συνεργασίας που θα υπογράψει την Πέμπτη ο κ. Χριστοδουλάκης με το Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) για τη δημιουργία πάρκου πληροφορικής στην Αττική. Εξάλλου, στο τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και το νομοσχέδιο που αφορά στα κρατικά ινστιτούτα πληροφορικής, ώστε αυτά να αποτελέσουν έναν ενιαίο φορέα για τη διαμόρφωση νέων προϊόντων. Νωρίτερα , στην ίδια ημερίδα, ο ειδικός γραμματέας του ΥΠΕΘΟ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπεύθυνος για την Κοινωνίας της Πληροφορίας, ανακοίνωσε ότι θα δημοσιευθεί άμεσα πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για προτάσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που θα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε υπουργεία, σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, σε Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού κ.ά.

ΒΙΝΤΕΟ


Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΆΡΘΡΑ

Χαρακτηριστικό έργο: ΑριάδνηScroll to Top

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Ε.Π. "ΚτΠ", που αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι το έργο "Αριάδνη". Αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, ενώ σηματοδοτεί τη συνεργασία της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς υλοποιείται μέσω κεντρικών και αποκεντρωμένων δράσεων.

Αποτελεί δηλαδή ένα συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων, όπως η ηλεκτρονική διάθεση του Οδηγού του Πολίτη, το κέντρο κλήσης 1564, το πρόγραμμα Αστερίας, η δημιουργία One-Stop Shops, η ψηφιοποίηση εντύπων, η απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών κ.ά.
Μέσω του συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνεται περιορισμός της αναγκαιότητας αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) καθίστανται το μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος, για όλες τις διοικητικές του υποθέσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, δηλαδή το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου, εξοπλισμού υποδομής των ΚΕΠ και της υποστήριξης της πιλοτικής παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ, ανέρχεται σε 90,6Μ€.

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ.

Στόχος είναι ο κάθε πολίτης, και κυρίως εκείνος που βρίσκεται μακριά από τα διοικητικά κέντρα, να έχει έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αυτών.

Ταυτόχρονα, στόχος είναι ο πολίτης να διευκολυνθεί στις συναλλαγές του με το Δημόσιο, με όσο το δυνατόν μικρότερες μετακινήσεις και κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ωστόσο, ακόμη και οι πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες δεν αποκλείονται, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν μέσα από δημόσιες δομές πρόσβασης αλλά και να εξυπηρετηθούν μέσω τηλεφώνου ή προσωπικής επαφής.

Βασική λειτουργία του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ είναι η οργάνωση, ανανέωση και ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ταξινόμησή της σε δικτυωμένες και υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων, που θα είναι προσπελάσιμες μέσω Διαδικτύου.
Οι διοικητικές πληροφορίες και τα δεδομένα (π.χ. ψηφιοποιημένα έντυπα) είναι προσπελάσιμα από τον πολίτη με τους εξής τρόπους:
 • Μέσω τηλεφώνου
 • Μέσω Internet
 • Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τα Γραφεία ΑΡΙΑΔΝΗ – Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ εγκαθίστανται στους δήμους και τις νομαρχίες της χώρας. Τα ΚΕΠ, εκτός από σημεία εξυπηρέτησης του πολίτη, αποτελούν ταυτόχρονα και σημεία δημόσιας πρόσβασής του στο Internet.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη:
 • Συλλογή, οργάνωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία της δημόσιας πληροφορίας και εισαγωγή της στον κεντρικό δικτυακό τόπο, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων διοικητικών πληροφοριών και εντύπων από συγκεκριμένη ομάδα (μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί, αξιολογηθεί και ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 2.000 διαδικασίες, 900 από τις οποίες έχουν πιστοποιηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις και διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ).
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του πολίτη (μέσω του τετραψήφιου αριθμού κλήσης 1564, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερες από 4.500.000 κλήσεις έως σήμερα).
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού δικτυακού τόπου για την εξυπηρέτηση του πολίτη, στο οποίο περιλαμβάνεται:
 • Εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη κεντρικού κόμβου πληροφόρησης, στον οποίο θα καταχωρείται όλη η πληροφορία που θα διατίθεται προς εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Δημιουργία και λειτουργία κεντρικού δικτυακού τόπου, για να είναι δυνατή η άντληση των πληροφοριών από το Internet.
 • Υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση μηχανής αναζήτησης του κεντρικού δικτυακού τόπου.
 • εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη κόμβου, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία IP δικτύου διασύνδεσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Συντονισμός, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - Τεχνική υποστήριξη – Help-Desk (το οποίο εξυπηρετεί περισσότερες από 4.000 τηλεφωνικές κλήσεις το μήνα).
 • Διαδικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης http://www.kep.gov.gr/, η οποία δέχεται μηνιαίως περισσότερες από 9.000.000 επισκέψεις.
 • Ενιαίο ιδεατό ιδιωτικό IP δίκτυο (VPN) διασύνδεσης των ΚΕΠ. Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 1.014 ΚΕΠ.
Με τη χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν διοικητικές πληροφορίες και δεδομένα σε τέσσερις μορφές:


Υπηρεσίες πληροφόρησηςScroll to Top

Εξασφαλίζονται κυρίως μέσω της δικτυακής πύλης http://www.kep.gov.gr/, όπου οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν επικαιροποιημένη λίστα δικαιολογητικών («Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούμενων δικαιολογητικών») ανά κατηγορία αιτήματος, για την έκδοση των αδειών / πιστοποιητικών και τη χορήγηση των επιδομάτων που δικαιούνται. Links με όλες τις δικτυακές πύλες κρατικών φορέων κ.λπ. (υπουργεία, ΙΚΑ, ΟΓΑ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.).Υπηρεσίες επικοινωνιών και αλληλεπίδρασηςScroll to Top
Εξασφαλίζονται μέσω παροχής υπηρεσίας e-mail, όπου οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις, αλλά και μέσω χρήσης του κόμβου FAQ. Περαιτέρω οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ψηφιοποιημένα έντυπα, απαραίτητα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματός τους (π.χ. αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γάμου κ.ο.κ.).


Υπηρεσίες συναλλαγήςScroll to Top

Εξασφαλίζονται με την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων από τους πολίτες για τα διάφορα θέματα που τους απασχολούν (όχι μόνο λαμβάνουν το έντυπο της αίτησης από το Διαδίκτυο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικά, χωρίς να μετακινηθούν από το σπίτι ή το γραφείο τους).


Υπηρεσίες συνδυαζόμενεςScroll to Top

Εξασφαλίζονται κυρίως από την ολοκλήρωση ενός αιτήματος του πολίτη από τα ΚΕΠ, χωρίς αυτός να χρειαστεί να επισκεφθεί την αρμόδια ή τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Το αίτημά του δηλαδή ολοκληρώνεται στο ΚΕΠ το οποίο επισκέπτεται, αφού αυτό επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι ο πολίτης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι η έκδοση αντιγράφων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία ο πολίτης λαμβάνει άμεσα, μετά από αίτηση στο ΚΕΠ της επιλογής του, χωρίς καμία μετακίνησή του στις δημόσιες υπηρεσίες.

Είναι φανερό ότι τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης όσο και σε οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.


Οφέλη για τον πολίτηScroll to Top
 • Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες.
 • Ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού, νομαρχιακού ή κεντρικού επιπέδου.
 • Παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο.
 • Δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός σημείου πρόσβασης.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές.
 • Εξοικονόμηση χρήματων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες.
 • Ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση.


Οφέλη για τη δημόσια διοίκησηScroll to Top
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού χρηστών.
 • Εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, μέσα από τη χρήση φθηνότερων μέσων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών (συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, που απαιτεί τη συντήρηση και στελέχωση μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης (κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΤΑ, ΚΕΠ, άλλα υπουργεία, νομαρχίες κ.λπ.).

"ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ''

ΣΚΕΨΕΙΣ

Ο Οδηγός του Πολίτη αποτελεί μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης όλων των χρήσιμων πληροφοριών που υπάρχουν στο ελληνικό Διαδίκτυο και που μπορούν να κάνουν την καθημερινή μας ζωή λίγο πιο εύκολη.

Όπως όλοι γνωρίζετε, δεν είναι λίγες οι φορές που η διαδικασία αναζήτησης μιας πληροφορίας μέσα από καταλόγους και μηχανές δεν μας δίνει πάντοτε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που ψάχνουμε να βρούμε χρηστικές πληροφορίες οι οποίες συνήθως βρίσκονται «θαμμένες» στους διάφορους δικτυακούς τόπους και ο εντοπισμός τους είναι δύσκολος και χρονοβόρος.

-Πώς μπορώ να υποβάλλω τη φορολογική μου δήλωση on-line;
-Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για να αποκτήσω άδεια οδήγησης;
-Τι πρέπει να γνωρίζω αν κτίζω σπίτι;
-Ποια είναι τα δικαιώματά μου στις συναλλαγές μου με τις δημόσιες υπηρεσίες και πώς μπορώ να τα διεκδικήσω;
-Ποια είναι τα δικαιώματα μου ως ταξιδιώτης ή επιβάτης κάποιου μεταφορικού μέσου;
-Τι πρέπει να γνωρίζω ως καταναλωτής και πού μπορώ να απευθυνθώ για να διεκδικήσω το δίκιο μου;
-Τι πρέπει να γνωρίζω σαν εργαζόμενος;

Αυτά και άλλα πολλά είναι καθημερινά ερωτήματα των πολιτών.
Ο Οδηγός του Πολίτη θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στις περιηγήσεις σας στο Ελληνικό Δημόσιο.

                                                                                                                            Όλγα Τσούκλη
                                                                                                                            Στέλιος Ιορδάνογλου
                                                                                                                            Χριστίνα Παπαχίντζιου
                                                                                                                            Ιφιγένεια Τενεκετζή